Sprogleg med Babblarna

Sprogleg med Babblarna

Babblarna er mere end bare en flok farvestrålende figurer. Her har vi samlet nogle tips til, hvordan de kan bruges til at lege sig til bedre tale og et bedre sprog:

Låt glad och låt ledsen

Tal om og som Babblarna!

Det er ikke noget tilfælde, at Babblarna hedder, som de gør. Deres navne er sammensat af sproglyde, der dukker op i børns tale på et tidligt tidspunkt, og børn har ofte nemt ved at komme i gang med at sige dem. Babblarna taler selv med lydene i deres navn, så Diddi siger ”di diddi diii”, og Babba siger ”baaa babab ba”. Ved at lave sjov og lyde som Babblarna og opfordre barnet til at efterligne os, får det mulighed for at ”smage” på sproget, allerede inden de rigtige ord dukker op.

Lytteøvelser

Et godt første skridt i legen med figurerne er at træne øret til at høre de små forskelle mellem sproglydene i navnene. Ved hjælp af figurerne lærer barnet at høre forskel på sproglydene ba og da, bi og di, bo og do samt ba-bi-bo og da-di-do. Leg med figurerne, og bed for eksempel dit barn om at give dig Bibbi. Start ikke med alle figurerne på én gang. Nøjes med to figurer i starten, og efterhånden som barnet bliver mere sikkert, kan du tilføje yderligere en figur. Gør legen sjov og spændende, og lad figurerne gemme sig og lege titte-bøh.

Lyd glad, lyd ked af det

Når barnet har lært at sige en eller flere af figurernes navne, kan I begynde at lege sjove rollelege, hvor barnet har en figur, og du har en anden. Barnet siger ba-ba-ba-ba, og du svarer med din figur, som om du taler rigtigt, men du bruger kun figurens lyd: di-di-di-di-di. Lad som om du stiller spørgsmål, bliver glad, ked af det og så videre, men gør det kun med din figurs sproglyde, ikke med ord. Lad der være tydelig forskel på, hvordan du lyder, når du taler, som om du er glad eller ked af det, med kraftig stemme eller blidt og så videre. På den måde lokker du dit barn til at prøve at bruge samme sprogmelodi og betoning som på dansk, men uden at kunne nogen ord. Det er en virkelig god forberedelse til senere at kunne tale med ord.

Vælg et nyt tip!

Tegnen

Læs bøgerne, og sæt ord på alt!

Det er altid stimulerende for sproget at læse børnebøger, men Babblarnas bøger har et ekstra sprogstimulerende twist. De har en gennemtænkt struktur med tydelige gentagelser gennem hele bogen, som giver plads til, at børnene kan gætte og bidrage og være en aktiv del af læsningen. Babblarnas bøger er ikke bare noget, man læser, men snarere en aktivitet med barnet. Grundtanken i alle Babblarnas bøger er, at barnet skal være så aktivt som muligt, bidrage med ord eller svare på spørgsmål på sin egen måde og i egen takt.

Igen og igen

En god måde at tænke på i forhold til læsning og leg er, at det sjoveste for barnet er de ting, som det kender og allerede kan. De fleste børn elsker at læse den samme bog igen og igen, og det er smaddergodt! Gentagelserne hjælper barnet med at forankre sine sprogkundskaber. Når barnet kan bogen eller legen næsten udenad, er det en god idé at begynde at tilføje en lille, ny detalje, hver gang I læser.

Struktur

Det er ikke noget tilfælde, at Babblarnas bøger har en tydelig struktur og altid har det samme oplæg.

 

Struktur

Først vil de fleste af bøgerne starte med en præsentation af, hvad bogen handler om. Når barnet kan bogens indhold udenad, er det sjovt for barnet, hvis I stopper op ved det første opslag og lader barnet fortælle, hvad der kommer til at ske i bogen! Det er god hukommelsestræning og en god øvelse i at fortælle selv.

Struktur

Derefter kommer siderne med spørgsmål, som du stiller, og hvor barnet får rig mulighed for at svare, gætte eller bidrage. Lad barnet få plads, og giv det god tid til at udfylde sin rolle. I starten kan du hjælpe barnet ved at lade det svare sammen med dig, men efter kort tid vil barnet svare selv.

 

Sist

Til sidst i de fleste af bøgerne er der en side med en sammenfatning af, hvad bogen handlede om. Der kan barnet fortælle, hvad de forskellige figurer gjorde eller valgte. Tag jer god tid til at kigge på denne side, og vent på barnets egen fortælling. Hjælp kun i det omfang, som det er nødvendigt for, at barnet skal kunne fortælle selv.
Se bøgerne som noget, I gør sammen, og husk at skiftes til at fortælle. Barnet har sin plads, og du har din – ligesom når man taler med hinanden. Og husk: Det vigtigste er, at I har det sjovt!

 

Forskellige slags bøger

I ”Dadda siger hej” er der døre, man kan banke på, hvilket passer særligt godt til børn, der har brug for at være motorisk aktive for at bevare koncentrationen. I ”Hvor er Babbas ting?” er det nemt at arbejde med svære begreber som forholdsord (under, på, bagved).

”Talebøgerne” i pap er næsten tekstløse for at lokke både dig og dit barn til at tale om alt det, der sker på billederne. Find på jeres egen historie, udtøm indholdet i billederne, og tal en hel masse. Et godt tip er, at I holder jer til nogenlunde ”samme historie” hver gang og kun tilføjer nogle få, nye detaljer en gang i mellem. De fleste børn elsker gentagelser, og derfor er det først, når de ”kan” historien, at de deltager aktivt i læsningen ved at pege og fortælle. (Eksempler på talebøger: Tit-tit Babblarna, Babbibboo Babblarna!, Daddiddoo Babblarna?)

Kan du tegnen?Bagest i de fleste af bøgerne kan man også se, hvordan man tegner de forskellige ord i bogen, eftersom tegn i kombination med tal er en rigtig god måde at stimulere den tidlige sprogudvikling på. For mange børn er tegn en god hjælp til at tydeliggøre ordene, så de er nemmere at lære. For mange børn er tegnene en bro til talen, som gør det nemmere for tale og sprog at udvikle sig. Tegn er sjove for alle børn og voksne – prøv selv!

I appen ”Babblarna og venner” finder du flere af Babblarnas bøger, og du kan indtale dem med din egen stemme og med film, som fortæller dem med tegn. Husk, at barnet synes, at det er sjovt at læse bøgerne sammen med dig. Jeres samspil gør også indlæringen af sproget mere effektiv.

Vælg et nyt tip!

Lek, lek, lek

Leg, leg, leg!

Med Babblarna kan man lege en hel masse og samtidig opbygge sproget. I kan lade jer inspirere af bøgerne eller finde på noget andet, som barnet synes er sjovt. Brug Babblarna sammen med noget andet legetøj, som I har, og lad børnene være med til at bestemme! Hvis vi sætter ord på det, der sker i legen, opsnapper det, børnene siger, og bygger videre på det, kan det være utroligt udviklende for sproget.

Bekræft det, barnet siger

Hvis dit barn siger ”Babba nanna”, kan du sige ”Ja, Babba skal natnat. Babba skal sove.”
Vi kan også komme med forslag til, hvad der kan ske i legen, og se, om børnene kan svare med ord, fagter eller tegn:
”Skal Bibbi bade eller bygge med klodser?” og ”Hvem vil også være med? Dadda eller Babba?”
Det er kun vores (og børnenes) fantasi, der sætter grænser!

Ekstra støtte i sprogudviklingen

Til små og store børn, der har brug for ekstra støtte i deres sprogudvikling, kan man også arbejde målrettet og struktureret med Babblarna. Til det formål har Hatten Förlag faktabøger, vejledninger og meget andet materiale til sproglege.

Vælg et nyt tip!