Sprogudvikling 4-6 år

Sprogudvikling

4 til 6 år

Sprogudvikling 4-5 år

I denne alder bliver barnets sprog mere og mere voksenagtigt, og de små detaljer begynder at falde på plads. Barnet kan fortælle mere komplekse historier, bruger længere sætninger og bøjer ofte ordene korrekt.
En del uregelmæssige bøjninger kan stadig være svære. Børn kan for eksempel finde på at sige ”gåede” i stedet for ”gik”. Det er også helt almindeligt, at børn har svært ved at udtale visse sproglyde. R-lyden kan være svær for en del børn helt frem til skolealderen.

Tip!
Hvis barnet siger noget, der ikke er helt korrekt, fx ”han gåede til jussebanen”, er det en god idé, at vi selv siger det rigtigt og udbygger sætningen lidt: ”Ja, han gik over til rutsjebanen. Hvad laver han derovre?”

Barnet begynder at interessere sig for tal og bogstaver, og hvis barnet ikke har helt styr på udtalen af visse sproglyde, kan vi ofte hjælpe det på vej ved at lege med lydene. Nogle gange har børn måske ikke rigtig forstået, at der er forskel på k- og t-lyden, og det bliver tydeligere, når man kigger på bogstaverne sammen og prøver at komme i tanker om ord, der starter med den ene eller den anden lyd.

Barnet plejer også at blive bedre til at forstå og bruge mere komplekse begreber. Det kan handle om, at vi kan begynde at sammenligne ting, se hvilke der er ”størst” og ”mindst”, ”ens” eller ”forskellige”.

Tip!
Tænk på, at du skal fodre dit barn med nye ord. Abstrakte begreber er ofte nemmere for børnene at forstå, hvis vi prøver at gøre dem så konkrete som muligt. Vi kan vise, tegne eller lave små eksperimenter sammen og fx lade barnet holde noget ”tungt” og noget ”let”, mens I taler om ordene.

Børn i denne alder begynder også at få lettere ved at leve sig ind i, hvordan andre har det og tænker, og forstå, at alle ikke altid tænker på samme måde som barnet selv. Det kan gøre det nemmere at samarbejde og gå på kompromis, selvom det selvfølgelig stadig kan være svært for barnet ikke at få sin vilje. Medfølelse er trods alt noget, vi kan udvikle hele livet.

Tip!
Et godt tip er altid at sætte ord på både barnets og andres følelser. Hvis der er opstået en konflikt om noget, kan man i en rolig stund tale om, hvad der skete, og måske i fællesskab prøve at finde ud af, hvad man kan gøre i stedet, hvis situationen opstår igen.

Sprogudvikling 5-6 år

Nu er det ved at være tid til skolestart. Barnets tænkeevne udvikles, og det bliver bedre til at drage konklusioner og forstå sammenhænge. Barnet lærer stadig meget gennem leg, men kan som regel også sidde stille i et stykke tid og koncentrere sig om forskellige opgaver.

Det er en fordel for den senere læse- og skriveudvikling, at vi leger med sproget sammen. Vi kan sige rim og remser, tale om, hvordan ord lyder, og lytte efter forskellige lyde i ord. Det styrker den sproglige bevidsthed, det vil sige evnen til at kigge på sproget udefra.

Tip!
Læs ABC-bøger, og husk at øve, hvordan bogstaverne lyder. Bogstaverne har nemlig både lyde og navne. M hedder ”em”, men udtales ”mmm”, og det er jo faktisk lyden ”mmm”, barnet skal bruge for at komme i gang med at sige ord.

Enkelte sproglyde kan stadig være svære for barnet at udtale. For eksempel har cirka 20 % af alle 5-årige problemer med r-lyden. Barnet kan også tage fejl af en del uregelmæssige endelser, men generelt plejer deres sætninger at være grammatisk korrekte.

Børn begynder også at lære flere ting udenad og kan være interesserede i fakta om forskellige ting. Sørg for at tage udgangspunkt i barnets overvejelser og finde yderligere information, forklare på barnets niveau og udvide ordforrådet.

I 6-årsalderen kan børns ordforråd være på 10.000-15.000 ord, og jo mere vi læser og taler med barnet, desto flere ord lærer barnet.

Tip!
Opsnap usædvanlige og svære ord, når I for eksempel læser bøger, og sørg for at forklare og tale om, hvad de betyder.

Barnet kan stadig have svært ved at forklare og fortælle om komplekse ting, men vi kan gøre det nemmere ved at lytte opmærksomt, give barnet tid og støtte ved at stille hjælpespørgsmål for eksempel ”Hvor skete det?” eller ”Hvad skete der bagefter?”

En sjov måde at støtte barnets fortælleevne på er at finde på historier sammen.

I denne alder er venner ofte vigtige, og mange børn begynder i højere grad at sammenligne sig med hinanden. Det kan blive sværere, at der er ting, de ikke kan, og det er vigtigt, at vi støtter barnet. Vi kan tale om, at alle har noget, som de synes er svært, og opfordre barnet til at prøve igen.

Tip!
Bliv ved med at tale om følelser med barnet – både barnets egne og andres. Interaktionen med venner og andre bliver nemmere, hvis man kan sætte ord på sine følelser.


Sprogudvikling 2-4 år

Sprogudvikling

2 til 4 år

© Kay4yk180718, Dreamstime.com

Sprogudvikling 2-3 år

I denne alder sker der ofte en hel del! Ordforrådet vokser, og det bliver nemmere at føre små samtaler med børnene om ting, der interesserer dem. Børnene begynder også at sætte ord sammen til korte sætninger. Først to ord, fx ”se der” eller ”køre bil”, men efterhånden bliver sætningerne længere og længere. Omkring treårsalderen kan børn ofte sige sætninger, som består af 6-7 ord.

Børnene forstår også mere og mere af det, vi siger. Når børn er omkring tre år, kan de ofte følge lidt længere instruktioner, for eksempel: ”Hent bolden, der ligger under bordet.”

Tip! Sprogudviklingen i denne alder varierer meget fra barn til barn. Det gør ikke noget. Det vigtige er, at vi, når vi er sammen med børnene, giver dem den nødvendige støtte, så de kan udvikle sig i deres eget tempo.

Børn i denne alder forenkler som regel udtalen af ord – nogle gange så meget, at det kan være svært for udenforstående at høre, hvilket ord det er. Vælling kan blive til ”ninni” og åbne til ”ne”. Som forælder forstår man heller ikke alt, barnet siger, men man kan ofte komme langt med at vise, at man virkelig lytter og prøver at forstå.

Tip! Hvis barnet bliver frustreret, når du ikke forstår, hvad det siger, kan du prøve at få det til at gøre sig forstået på andre måder, fx ved at pege eller bruge kropssprog.

”Nej” og ”min” er ofte vigtige ord, og børnene vil gerne udtrykke deres vilje. Efterhånden begynder de at sige ”jeg” om sig selv. De begynder som regel også at spørge mere og mere, for eksempel ved at bruge hv-ord. Det er rigtig positivt, for man lærer jo ved at stille spørgsmål!

Som voksen kan du tænke, at du skal være et trin foran barnet og hele tiden bruge lidt længere sætninger, end barnet selv gør. Du skal for eksempel ikke kun sige hv-ordet, men hele sætningen: ”Hvad skal vi lave på legepladsen?” eller ”Hvem er det, der ringer på døren?”

En god måde at hjælpe barnet med at udvikle sit sprog på er at vænne sig til at opsnappe det, barnet siger, og bygge videre på det. Hvis barnet for eksempel siger ”nej vasse”, kan du sige: ”Nej, du vil ikke vaske bamsen.” Barnet bliver bekræftet i, at du har forstået, og du bliver et godt forbillede for, hvordan barnet kan bygge videre på sit sprog.

Tip! Det behøver ikke at være svært at opbygge sprog. Dvæl ved de ting, som barnet kan lide at lave, og sæt ord på det. Læs, syng og sig rim og remser sammen!

Sprogudvikling 3-4 år

Sproget fortsætter med at udvikle sig i en rivende fart i denne alder. Ordforrådet vokser, og barnet både forstår og bruger selv mere komplekse sætninger. Nu bruger barnet som regel også sproget mere og mere, når det leger. De kan lege fantasi- og rollelege og fortælle, hvad der sker i legen.
Barnets udtale bliver tydeligere og tydeligere, men det forenkles stadig en del. To konsonanter efter hinanden kan være svære, så ”brød” bliver for eksempel til ”bød”, og en del sproglyde erstattes af andre. Det er dog meget lettere for udenforstående at forstå, hvad barnet siger.

Tip!
Hvis dit barn udtaler ord forkert, behøver du ikke at rette dem. Derimod kan du altid gentage ordene, som de skal udtales, så du bliver et forbillede for, hvordan barnet kan sige ordet næste gang eller gangen derefter.

Nogle gange har børn i denne alder så meget på hjerte, at de snubler over ordene, og det kan lyde, som om de stammer. Det går i de fleste tilfælde over af sig selv. Det er dog vigtigt, at vi giver barnet tid til at udtrykke sig, så vi ikke afbryder eller stresser barnet, når ordene ikke rigtig vil ud.

Mange børn i denne alder kan godt lide at snakke og diskutere. De kan fortælle om ting, de har set eller lavet, og de spørger meget. Det er naturligvis utroligt godt for sprogudviklingen. Når vi lytter til barnet, svarer på deres spørgsmål, fortæller og forklarer, opbygger barnet både sit ordforråd og sin sprogforståelse.

Tip!
Læs børnebøger sammen, og tal gerne om det, der sker i bogen. Det er en virkelig god måde at opbygge ordforrådet på. Hvis barnet lige er kommet i gang med at lære noget bestemt, fx ord for farver, kan man ofte finde en bog, der handler om det.

I denne alder plejer barnet også så småt at lære lidt mere abstrakte ord, fx ord for former, størrelser og farver. Deres forståelse af enkle tidsbegreber bliver som regel også bedre, så de forstår ord som ”efter”, ”først” og ”i morgen”, selvom de ikke kan afgøre, hvor lang en time for eksempel er. Barnet kan som regel tælle op til tre og nogle gange endnu længere.


Sprogudvikling 0-2 år

Sprogudvikling

0 til 2 år

© Radist, Dreamstime.com

Sprogudvikling 0-4 måneder

Allerede når barnet er nyfødt kan det interagere med os ved hjælp af stemme, øjenkontakt og kropssprog. Skrig viser, at der er noget galt, og et barn, der kigger på os, søger måske kontakt. Vi skal være lydhøre og tolke barnets signaler.

Når barnet er omkring to måneder, begynder det ofte at give mere lyd fra sig, for eksempel enkle vokallyde som ”aaa” og ”ooo”. Lidt efter lidt prøver de sig frem med flere forskellige lyde og forsøger at efterligne det, de hører. På den måde tilegner børnene sig de byggesten, inden de begynder at tale. Mange sproglyde og sprogets melodi læres i en tidlig alder.

Tip!
Lyt til barnet, og vær opmærksom på, hvordan det lyder og bevæger sig. På den måde kan du forstå, hvordan barnet har det, og hvad det vil.

Børn har brug for at høre meget tale og kan som regel godt lide at lytte, når vi taler med dem. Tal gerne venligt og blidt, samtidig med at du smiler. Lidt efter lidt vil barnet måske begynde at smile tilbage.

Hvis du er opmærksom, kan du se, hvordan barnet også svarer på andre måder, for eksempel ved at bevæge kroppen eller bruge forskellige lyde, når I taler eller laver sjov sammen. Det er de første skridt på vejen til en samtale og utroligt rart og udviklende for barnet.

Tip!
Tal med barnet, og fortæl for eksempel om det, som I ser og oplever. Selvom barnet ikke forstår alt, er det stadig interessant og udviklende. Barnet lokkes også til at prøve at lave forskellige lyde.

Sprogudvikling 4-8 måneder

Barnet afprøver flere lyde, og dets pludren bliver mere og mere varieret. Ofte dukker de første konsonanter op i starten af denne periode, og i slutningen kommer mange børn i gang med stavelsespludren som ”da-da-da”. Barnet afprøver som regel også forskellige stemmelejer og lydstyrker.

Barnet lytter mere og mere opmærksomt, når du taler, og lidt efter lidt begynder barnet at forstå flere og flere almindeligt forekommende ord. Barnet kan begynde at reagere på sit navn eller ord som ”nej”. Men barnet kan også høre forskel på dit tonefald og registrere, om du fx lyder vred eller glad.

Børn i denne alder begynder ofte at opfatte mere af, hvad andre laver og kigger på. Hvis du kigger på noget, vil barnet for eksempel vende sig om og kigge i samme retning.

Tip!
Sæt ord på det, som du og barnet kigger på. Lyt også til barnet, og svar, når det pludrer eller prøver at kommunikere! Det er både spændende og udviklende for barnet, når I skiftes til at lytte og tale – så øver barnet sig i det helt grundlæggende i en almindelig samtale, nemlig at vente på sin tur.

Barnets egen kommunikation med kropssprog, mimik og lyde, bliver gradvist tydeligere. Det bruger stemmen med større variation og kan på den måde ofte udtrykke, om det er glad, sultent eller træt. Men barnet er stadig afhængigt af, at vi tolker og forsøger at forstå, hvad det, det udtrykker, kan betyde.

Tip!
Vær gerne overtydelig, når du taler med dit barn. Brug mimik, fagter eller tegn, og gentag ord flere gange. Overtydelighed gør det lettere for barnet at forstå dig, og du viser også barnet, hvordan det selv kan bruge kroppen til at gøre sig forstået.

Sprogudvikling 8-12 måneder

Nu begynder barnet ofte at bruge flere fagter for at kommunikere, for eksempel ved at pege, vise og vinke. Det varierer dog, hvornår det sker. En del børn peger, når de er omkring 8 måneder, andre når de er 16 måneder. Med tiden vil mange børn begynde at kombinere fagter og lyde for at gøre sig forstået og vil fx pege og sige noget samtidig.

Børn forstår mange ord, inden de selv begynder at tale, og de viser det ved for eksempel at vende sig mod ting, de kender, når du siger deres navn. Barnet vil efterhånden kunne følge enkle opfordringer, for eksempel at tage eller klappe noget.

I slutningen af denne periode plejer de første rigtige ord at dukke op, fx ”mama”, ”baba” og ”se”.

Det er ikke altid helt nemt at høre forskel på pludren og rigtige ord. Selvom du ikke er sikker, kan du tolke det, barnet siger, som ord og bekræfte og gentage ordet for at støtte barnets udvikling. Ved at svare og vise interesse opmuntrer du barnet til at tale mere og prøve igen.

Tip!
Gentag det, barnet siger, og svar gerne på barnets lyde, bevægelser og blikke, som om de betyder mere, end de egentlig gør. Hvis barnet for eksempel er interesseret i en lampe og siger ”ma”, kan du sige: ”Ja, lampe! Sikke en fin lampe.”

I denne alder bliver det også nemmere at kigge på interessante ting sammen. Det er vigtigt, for at barnet skal forstå, hvordan alt fungerer og med tiden lære flere ord. Hvis du taler og bruger fagter, når I kigger på noget, får barnet desuden mulighed for at prøve at efterligne bevægelser og lyde.

Det er stadig ikke helt nemt at tyde, hvad barnet mener, men bare det at du forsøger er med til at udvikle jeres kommunikation. I løbet af dagen er der mange situationer, hvor barnet kan øve sig i at kommunikere og vise, hvad det vil, for eksempel i forbindelse med leg eller spisning.

Tip!
Læs, peg og kig i enkle bøger sammen. Sæt ord på, hvad tingene i bogen hedder, og måske hvordan de lyder. Få barnet til at efterligne lyde eller lave bevægelser og fagter og pege.

Sprogudvikling 1-1½ år

Omkring etårsalderen siger børn som regel deres første ord, men det nøjagtige tidspunkt varierer kraftigt. Nogle børn siger deres første ord, når de er omkring 10 måneder, andre når de er 18 måneder.

Nogle gange kan det også være svært at afgøre, om noget er et rigtigt ord eller bare pludren, men selvom man er usikker, er det altid en god idé at prøve at tolke og svare på det, som om det er ord. Det støtter barnets udvikling.

De første ord er som regel noget, der betyder meget for barnet, for eksempel ”mama” og ”baba”. I starten kan de ord betyde mere eller mindre end det, de betyder for voksne. ”Bil” kan bruges om alle former for køretøjer, mens ”bamse” måske kun bruges om en bestemt bamse. Mange børn laver deres egne ord, og ordenes udtale kan forenkles så meget, at vælling for eksempel bliver til ”ninni”.

Et enkelt ord kan også gøre det ud for en hel sætning. ”Den” kan for eksempel betyde ”giv mig den”.

Tip!
Væn dig til at opsnappe det, barnet siger, og bygge lidt videre på det. Hvis barnet siger ”mu”, kan du sige: ”Ja, mu, der er en ko. Sikke en stor ko!” På den måde hjælper du hele tiden barnet med at bygge videre på sit sprog.

Selv efter at de er begyndt at sige deres første ord, kommunikerer børn stadig meget ved hjælp af fagter og ved at pege. Barnet kan blive frustreret og vred over ikke at kunne gøre sig forstået, men ved at du lytter og viser, at du forsøger at forstå og bruger alle ledetråde til at regne ud, hvad barnet vil, udvikles kommunikationen. Når du tror, at du har fundet ud af, hvad barnet mener, kan du sætte ord på det, så du bliver et forbillede for, hvordan barnet kan udvikle sit sprog.

Tip!
Væn dig til at fortælle dit barn, hvad I laver, og hvad I skal lave i løbet af dagen: ”Når du har badet, skal vi give dig ble på” og ”Vi tager de grønne bukser”. Lad gerne barnet hjælpe til i hverdagen, fx med at hente ting.

Sprogudvikling 1½-2 år

Når barnet er omkring halvandet år, kommer der ofte en periode, hvor ordforrådet udvides hurtigere – det kaldes nogle gange for ”ordspurten” eller ”ordforrådseksplosionen”. Tidspunktet for denne periode, og hvor hurtigt ordforrådet vokser, varierer fra barn til barn. Det betyder, at et barn på omkring to år kan sige fra 50 og helt op til flere hundrede ord.

I toårsalderen begynder mange børn at sætte ord sammen til korte sætninger, oftest på to ord, for eksempel ”se der” eller ”missen mad” Det bliver som regel nemmere for barnet at udtrykke, hvad det vil og har brug for. Ordet ”nej” kan blive ekstrainteressant og vigtigt, og det samme gælder ord som ”min” og ”mit”.

Barnet forstår mere og mere og kan snart følge med i det meste af det, I taler om i hverdagen. Børn kan begynde at hente ting, du beder om, for eksempel et stykke legetøj, eller pege på kropsdele, hvis du for eksempel spørger: ”Hvor er munden?”

Tip!
Ved at lytte til og tale meget med barnet, stimulerer du ikke bare barnets sprog, men også dets generelle udvikling. Du kan for eksempel fortælle om det, som du kan se, at barnet er interesseret i, og alt det, I oplever sammen. Brug gerne børnebøger, sange og remser, og få barnet til at deltage og bidrage med ord eller fagter og lyde.