Sprogudvikling

2 til 4 år

© Kay4yk180718, Dreamstime.com

Sprogudvikling 2-3 år

I denne alder sker der ofte en hel del! Ordforrådet vokser, og det bliver nemmere at føre små samtaler med børnene om ting, der interesserer dem. Børnene begynder også at sætte ord sammen til korte sætninger. Først to ord, fx ”se der” eller ”køre bil”, men efterhånden bliver sætningerne længere og længere. Omkring treårsalderen kan børn ofte sige sætninger, som består af 6-7 ord.

Børnene forstår også mere og mere af det, vi siger. Når børn er omkring tre år, kan de ofte følge lidt længere instruktioner, for eksempel: ”Hent bolden, der ligger under bordet.”

Tip! Sprogudviklingen i denne alder varierer meget fra barn til barn. Det gør ikke noget. Det vigtige er, at vi, når vi er sammen med børnene, giver dem den nødvendige støtte, så de kan udvikle sig i deres eget tempo.

Børn i denne alder forenkler som regel udtalen af ord – nogle gange så meget, at det kan være svært for udenforstående at høre, hvilket ord det er. Vælling kan blive til ”ninni” og åbne til ”ne”. Som forælder forstår man heller ikke alt, barnet siger, men man kan ofte komme langt med at vise, at man virkelig lytter og prøver at forstå.

Tip! Hvis barnet bliver frustreret, når du ikke forstår, hvad det siger, kan du prøve at få det til at gøre sig forstået på andre måder, fx ved at pege eller bruge kropssprog.

”Nej” og ”min” er ofte vigtige ord, og børnene vil gerne udtrykke deres vilje. Efterhånden begynder de at sige ”jeg” om sig selv. De begynder som regel også at spørge mere og mere, for eksempel ved at bruge hv-ord. Det er rigtig positivt, for man lærer jo ved at stille spørgsmål!

Som voksen kan du tænke, at du skal være et trin foran barnet og hele tiden bruge lidt længere sætninger, end barnet selv gør. Du skal for eksempel ikke kun sige hv-ordet, men hele sætningen: ”Hvad skal vi lave på legepladsen?” eller ”Hvem er det, der ringer på døren?”

En god måde at hjælpe barnet med at udvikle sit sprog på er at vænne sig til at opsnappe det, barnet siger, og bygge videre på det. Hvis barnet for eksempel siger ”nej vasse”, kan du sige: ”Nej, du vil ikke vaske bamsen.” Barnet bliver bekræftet i, at du har forstået, og du bliver et godt forbillede for, hvordan barnet kan bygge videre på sit sprog.

Tip! Det behøver ikke at være svært at opbygge sprog. Dvæl ved de ting, som barnet kan lide at lave, og sæt ord på det. Læs, syng og sig rim og remser sammen!

Sprogudvikling 3-4 år

Sproget fortsætter med at udvikle sig i en rivende fart i denne alder. Ordforrådet vokser, og barnet både forstår og bruger selv mere komplekse sætninger. Nu bruger barnet som regel også sproget mere og mere, når det leger. De kan lege fantasi- og rollelege og fortælle, hvad der sker i legen.
Barnets udtale bliver tydeligere og tydeligere, men det forenkles stadig en del. To konsonanter efter hinanden kan være svære, så ”brød” bliver for eksempel til ”bød”, og en del sproglyde erstattes af andre. Det er dog meget lettere for udenforstående at forstå, hvad barnet siger.

Tip!
Hvis dit barn udtaler ord forkert, behøver du ikke at rette dem. Derimod kan du altid gentage ordene, som de skal udtales, så du bliver et forbillede for, hvordan barnet kan sige ordet næste gang eller gangen derefter.

Nogle gange har børn i denne alder så meget på hjerte, at de snubler over ordene, og det kan lyde, som om de stammer. Det går i de fleste tilfælde over af sig selv. Det er dog vigtigt, at vi giver barnet tid til at udtrykke sig, så vi ikke afbryder eller stresser barnet, når ordene ikke rigtig vil ud.

Mange børn i denne alder kan godt lide at snakke og diskutere. De kan fortælle om ting, de har set eller lavet, og de spørger meget. Det er naturligvis utroligt godt for sprogudviklingen. Når vi lytter til barnet, svarer på deres spørgsmål, fortæller og forklarer, opbygger barnet både sit ordforråd og sin sprogforståelse.

Tip!
Læs børnebøger sammen, og tal gerne om det, der sker i bogen. Det er en virkelig god måde at opbygge ordforrådet på. Hvis barnet lige er kommet i gang med at lære noget bestemt, fx ord for farver, kan man ofte finde en bog, der handler om det.

I denne alder plejer barnet også så småt at lære lidt mere abstrakte ord, fx ord for former, størrelser og farver. Deres forståelse af enkle tidsbegreber bliver som regel også bedre, så de forstår ord som ”efter”, ”først” og ”i morgen”, selvom de ikke kan afgøre, hvor lang en time for eksempel er. Barnet kan som regel tælle op til tre og nogle gange endnu længere.